Predstavništvo u BiH


Predstavljamo našu filijalu u Zenici! Kao prva njemačka agencija za zapošljavanje sa regrutnom kancelarijom i jezičkom školom u Bosni i Hercegovini, proširujemo naš portfolio. Ovdje nudimo našim kandidatima priliku da učestvuju na kursevima njemačkog jezika i da direktno dobiju informacije od našeg kompetentnog tima o posredovanju u Njemačku.