PROJEKAT

U Njemačkoj je prisutan nedostatak stručne radne snage u oblasti zdravstva. Potražnja je toliko velika da Njemačka ne može samostalno da zadovolji potrebe tržišta rada. Priliv kvalifikovanih radnika je dobra alternativa za

pokrivanje ovih nedostataka. Upravo iz ovog razloga smo se mi specijalizovali za obezbjeđivanje stručnjaka iz zemalja zapadnog Balkana i njihovo zapošljavanje u njemačkim zdravstvenim ustanovama.

Zašto Zapadni Balkan?

Situacija na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana odražava stanje na tržištu rada u Njemačkoj. Dakle, postoji mnogo radnika, a malo unosnih radnih mjesta. Pored toga, visoki standardi obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana nude mogućnost da se završena profesionalna kvalifikacija prizna u Njemačkoj.

Naše ciljne grupe

  • Doktori medicine - ljekari
  • Medicinske sestre/medicinski tehničari
  • Magistri farmacije
  • Fizioterapeuti

Put do posla u Njemačkoj

Od stečene stručne kvalifikacije do posla u Njemačkoj u pet koraka:

Put do posla u Njemačkoj

Proces detaljno

1. Kao što je grafički gore navedeno, uslov za posao u Njemačkoj je završen studij ili stručna obuka. Značajnu ulogu igra i određeno radno iskustvo u struci kao i položen stručni ispit. Svi dokumenti, dokazi o radnom iskustvu i profili aktivnosti stručne obuke su važni za priznavanje diplome u Njemačkoj.

2. Kako biste mogli raditi u Njemačkoj potrebno je poznavati njemački jezik. Njemačke vlasti postavile su minimalan standard u formi završenog B2 nivoa jezika i sertifikata koji to potvrđuje. Mi Vam možemo pomoći da dođete do B2 sertifikata. Na našoj Profco akademiji u Zenici (BiH) vršimo obuke na kvartalnom nivou. Jezički kursevi obuhvataju nivoe od A1 do B2.

3. Ako ocjenimo da je nivo jezika zadovoljavajući, organizovaćemo razgovore sa potencijalnim poslodovcima. Ako je moguće, lično ćemo Vas pratiti na razgovore. Takođe smo na Vašoj strani kada se radi o pregovaranju sa poslodavcima i podrška smo za dalje korake u birokratiji.

4. Kako biste dobili radnu dozvolu, potrebni su određeni preduslovi. Sve stečene profesionalne kvalifikacije u inostranstvu moraju biti priznate u Njemačkoj. U ovom slučaju je moguće utvrditi, da li je potrebna dalja ili napredna obuka za izvršavanje željenog posla. Federalna agencija takođe mora potvrditi da nijedan privilegovan radnik (Njemac ili državljanin Evropske unije) nije registrovan u okruženju za taj posao. Procedure priznavanja variraju u zavisnosti od zanimanja i trenutnog stanja. Zbog toga je ovo vrlo uopšteno predstavljanje činjenica.

5. Uslovi za dobijanje boravišne dozvole su važeća viza, odobrenje Federalne agencije za zapošljavanje i ugovor o radu. Ako je sve od navedenog na raspoloaganju, boravišnu dozvolu izdaje Ured za strance. Dozvola boravka je po pravilu ograničena na dvije godine. Nakon isteka dvije godine, može se produžavati na isti period, sve do sticanja državljanstva.

Naša usluga za Vas

Kao što je već napomenuto, postoji određeni put koji je neophodno preći da bi se moglo raditi u Njemačkoj. Mi Vam nudimo širok dijapazon usluga, skrojenih prema vašim potrebama, pomoću kojih ćete brzo dosegnuti Vaš cilj.

Profco-va lična akademija Vas vodi do B2 nivoa Njemačkog jezika!

1. Profco-va lična akademija Vas vodi do B2 nivoa Njemačkog jezika!
Na našoj akademiji Vam nudimo kurs Njemačkog jezika (Nivo B2) na kvartalnom nivou. Kurs je apsolutno besplatan za sve učesnike ovog projekta. Zvanični ispit B2-Telc se održava odmah nakon završetka kursa. Profco snosi sve troškove kursa, kao i samog izlaska na ispit. Telc je revizorska institucija čiji su jezički sertifikati priznati od strane njemačkih vlasti i služe za proces priznavanja

2. Praćenje službenih procedura
Mi započinjemo i pratimo, zajedno sa Vama, sve zvanične procedure. Uz našu mrežu imigracionih vlasti, ambasada, agencija za priznavanje, agencija za zapošljavanje i udruženja poslodavaca, imamo mogućnost da u kratkom vremenskom roku obradimo Vaše zahtjeve.
Dodatno, priprema za priznavanje dokumentacije je posebno osjetljiv proces. Pregledaćemo Vaše dokumente, tražiti dodatne, ukoliko bude neophodno, savjetovati Vas i popuniti sve neophodne zahtjeve sa Vama. Samostalno šaljemo prijave odgovarajućoj ustanovi za priznavanje i predstavljamo kontakt osobe u slučaju bilo kakvih upita.

Praćenje službenih procedura
Ugovaranje termina sa poslodavcima

3. Ugovaranje termina sa poslodavcima
Nakon što smo kreirali Vaš profil i poslali ga zainteresovanima, brinemo se i za dogovaranje razgovora između Vas i poslodavca. Poslodavci su uvijek zainteresovani za lično upoznavanje svojih kandidata. Upravo zbog ovoga na Vaš razgovor idete sa nama i mi snosimo putne troškove od naših kancelarija do Vašeg potencijalnog novog mjesta zaposlenja. Ukoliko bi put do poslodavca bio predug, postoji i mogućnost Skype razgovora.

Da li smo probudili Vašu zainteresovanost? Prijavite se!